"Адамант" vs Киевсовет - самый гуманный суд в мире

Евгения Подгайная
"Адамант" vs Киевсовет - самый гуманный суд в мире

4 октября состоялось третье заседание суда по иску телекоммуникационной компании «Адамант» к Киевсовету. Истец требует признать противоправными и отменить 10 пунктов «Порядка пользования объектами коммунальной собственности территориальной громады г. Киева при сооружении и эксплуатации телекоммуникационных сетей», утвержденного решением Киевсовета от 03.09.2015 № 943/1807.  Третьей стороной от истца выступила ИнАУ, от ответчика - КГГА и КЖСЭ. 

Ранее, в статье «В Киевсовете появились шулеры?» мы описывали, с какими манипуляциями принималось данное  решение. Не обошлось без эксцессов и в ходе третьего заседания суда, на котором наконец-то начали рассматривать суть дела.

Вначале представители истца детально описали юридические основания для признания незаконными пунктов оспариваемого Порядка и поясняли, какие угрозы несет этот документ для всего телеком-рынка Киева. Приводим выдержки из выступлений (полные тексты – здесь).  

Тетяна Старцева, представник ТОВ «Адамант», адвокат юридичної компанії "Дешунін і партнери" :   

- З огляду на гостроту проблеми демонтажу телекомунікаційним мереж (що стосується не тільки операторів телекомунікацій, а й споживачів телекомунікаційних послуг), одним із найбільш "загрозливих" для учасників телекомунікаційного ринку бачимо розділ IX Порядку "Демонтаж БРМ". Даний розділ Порядку суперечить положенням чинних нормативно-правових актів щодо непорушності права власності; необхідності забезпечення сталості телекомунікаційних мереж; неприпустимості втручання у господарську діяльність суб’єктів господарювання; забезпечення прав споживачів телекомунікаційних послуг.

Демонтаж телекомунікаційних мереж, про який іде мова у розділі IX Порядку, по суті є протиправним позбавлення права власності суб’єктів господарювання-власників телекомунікаційних мереж. Жодним Законом України не визначено право органу місцевого самоврядування (або КП «Київжитлоспецексплуатація») самовільно здійснювати демонтаж майна, що належить на правах приватної власності іншому суб’єкту.

КП «Київжитлоспецексплуатація», відповідно до розділу IX Порядку, не зобов’язане встановлювати власника телекомунікаційних мереж, що демонтуються, - перед демонтуванням такої мережі. Процедура встановлення власника уже демонтованого майна також не визначена Порядком.

Самовільний демонтаж телекомунікаційних мереж відповідно до Порядку є втручанням у господарську діяльність суб’єків господарювання ринку телекомунікацій. Адже наслідком такого демонтажу стане неможливість здійснення суб’єктами господарювання діяльності надання телекомунікаційних послуг певним споживачам. Внаслідок демонтажу порушуватимуться права споживачів телекомунікаційних послуг. Адже в такому випадку особи-споживачі послуг будуть необґрунтовано та безпідставно позбавлені доступу до телекомунікаційних послуг.

Світлана Дудник, представник в суді Інтернет Асоціації України:

- Окремі положення зазначеного Порядку суперечать законодавству України, та через їх  двозначність за змістом і трактуванням, невизначеністю, є такими, що обмежують права операторів, провайдерів телекомунікацій, які надають телекомунікаційні послуги в межах міста Києва, створюють несприятливі та неконкурентні умови у сфері надання телекомунікаційних послуг своїм абонентам.

Розділом VII Порядку, де зазначено, що суб’єкти господарювання зобов’язані упорядкувати належні їм БРМ шляхом перенесення їх в побудовані підприємством елементи будівельних конструкцій, Київська міська рада спонукає всіх операторів/провайдерів телекомунікацій до переукладання чинних договорів на розміщення телекомунікаційних мереж на об’єктах комунальної власності територіальної громади міста Києва. А відтак, незаконно покладає на операторів/провайдерів телекомунікацій значні фінансові витрати, пов’язані з отриманням технічних умов для спорудження та експлуатації БРМ, виготовлення проектної документації, перенесення телекомунікаційних мереж в побудовані підприємством елементи будівельних конструкцій тощо. Крім фінансових витрат для операторів/провайдерів телекомунікацій, такі вимоги Київської міської ради можуть мати і негативні наслідки для абонентів (споживачів телекомунікаційних послуг) у вигляді призупинення/припинення надання таких послуг.

Розділ IХ Порядку спрямований на спонукання операторів/провайдерів до переукладення діючих договорів на розміщення телекомунікаційних мереж на об’єктах комунальної власності територіальної громади міста Києва. Зазначені вимоги Порядку не відповідають статті 651 ЦК України, де відзначається, що зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Большая часть выступления представителя Киевсовета была посвящена описанию решений данного органа, разрешающих КЖСЭ заключать договора с провайдерами; судебных тяжб, оспаривающих те документы; целям принятия Порядка,  –  т.е. вопросам, непосредственно не касающимся сути рассматриваемого дела. В конце заседания представитель истца подчеркнула, что ответчик практически не аргументировал свою позицию по поводу пунктов Порядка, которые истец просит признать незаконными в рамках данного судебного процесса.

Остальная часть речи представителя Киевсовета содержала немало противоречивой, недостоверной и даже абсурдной информации. Приводим цитаты ответчика:

 - Истец безосновательно считает, что Порядок является обязательным для субъектов хозяйствования. Нормы Порядка рекомендованы для исполнения. Т.е. Киевсовет никого не принуждает заключать договора именно с КЖСЭ. В Киеве есть не только объекты коммунальной собственности. В городе построено очень много зданий частными лицами.

… Порядок приближен к действующему законодательству, но он не может дублироваться с законом «О телекоммуникациях», ни с другими нормативно-правовыми актами.

.. По поводу техусловий. Закон «О телекоммуникациях» не распространяется на  установление правил пользования коммунальной собственностью (детальное перечисление, что определяет закон – InternetUA). Ни Киевсовет, ни КЖСЭ  не являются ни оператором телекоммуникаций, ни потребителем телеком-услуг. Поэтому следует отметить, нормы закона «О телекоммуникациях» не распространятся на данный Порядок.

… По поводу рекомендаций АМКУ. Следует заметить, Киевсовет как собственник объектов коммунального имущества не монополизирует на данном рынке, поскольку истец вправе предоставлять услуги в каких-либо других домах. Киевсовет не был обязан согласовывать Порядок с Антимонопольным Комитетом (У АМКУ – противоположное мнение. Соответствующее письмо этого ведомства приложено к материалам дела - InternetUA).

… Государственная регуляторная служба не предоставила своих замечаний в установленный законом срок. Поэтому решение Киевсовета принято при наличии молчаливого согласия ГРС (Это ведомство в письме, также прикрепленном к материалам дела, сообщает, что пришло к выводу о несоответствии документа принципам государственной регуляторной политики и подготовило ряд замечаний, которые не были учтены Киевсоветом – InternetUA). 

Полная версия выступления - на видео.

Удивительная речь ответчика не вызвала ни замечаний, ни дополнительных вопросов у судьи Окружного административного суда Киева  Руслана Арсирия. Тогда как выступления представителей истца судья неоднократно перебивал, высказывая заслуживающие особого внимания мнения.

Приведем несколько цитат:

«Я уже понял, что вы ничего строить не хотите. Хотите, чтобы в воздухе висели все сети. Меньше работать, больше денег получать. Все так хотят. Это задание всех предприятий. Только если не хотите работать, езжайте куда-то …. Вы же свободно выбираете себе контрагентов? Вас же никто не принуждал идти к КЖСЭ? Может, в Виннице лучшие условия?  

«Причем здесь право потребителей на свободный доступ к услугам?Потребители не являются стороной в деле, и третьей стороной тоже не являются. Потребителем, насколько я понимаю, тут является только Киевсовет. Это они имеют свободный доступ до какого-либо потребителя услуг. А вы защищаете свое право осуществлять предпринимательскую деятельность». 

«КЖСЭ нанесла «Адаманту» убыток, демонтировав сети? Этот факт не является частью исковых требований. Ваши юристы не предоставили доказательства. Предоставляли? Ладно».

Наиболее увлекательная дискуссия с судьей разгорелась в ходе прений сторон.  Основатель группы компании «Адамант»  Иван Петухов попросил представителя Киевсовета пояснить ее противоречащие заявления: «Вначале Вы подчеркнули, что только КЖСЭ имеет право на заключение договоров о доступе к объектам коммунальной собственности. Далее сообщили, что КЖСЭ – не является монополистом на этом рынке».

Не дав слово ответчику, вмешался судья: «Если у Вас есть желание получить ответ Киевсовета, можете записаться на прием к Кличко. Если мы пришли в суд – то выясняем обстоятельства по делу».

Истец пояснил, что вопрос касается рассматриваемого дела и еще раз попросил ответчика пояснить противоречие. Но Руслан Арсирий вновь вмешался: «Законодательство устанавливает монополиста в сфере деятельности. О какой сфере деятельности Вы спрашиваете? Потому что бензином оно точно не торгует».

Истец в третий раз рассказал о рынке доступа к объектам коммунальной собственности. «Т.е Вы считаете, что вы конкурируете на этом рынке? - недоумевал судья. - Нет, конечно? Так если Вы это не считаете, то не задавайте вопрос относительно монополии. Монополия – это когда мы вдвоем с вами торгуем яблоками. Это никакого отношения к монопольному положению на рынке не имеет!».

Представитель ИнАУ в четвертый раз на пальцах пояснила суть вопроса. Но судья не сдавался: «А разве есть такой рынок? Рынок доступа к телу Кличко?». После пятого пояснения, судья наконец обратился с вопросом к ответчику, есть ли такой рынок и такая услуга. На что адвокат Киесовета категорично заявила: «Это не административная услуга. Поскольку это правоотношения, касающиеся права коммунальной собственности. В данном случае речь о пользовании объектами коммунальной собственности». 

Окончательно запутавшись, судья уточнил: «Так вы за это деньги берете? Неужели? В материалах дела есть этому подтверждения? Есть? Отвечаете требованиям антимонопольного законодательства? Ясно. Суд услышал ответ на вопрос и считает, что это не является монопольным положением».

Хочется надеяться, что озвученная позиция судьи продиктована его желанием докопаться до сути рассматриваемого дела, а не иными причинами. Четвертое заседание состоится через два с половиной месяца - 20 декабря.