Правительство хочет контролировать Интернет во время пожаров и эпидемий

Анастасия Пика
Правительство хочет контролировать Интернет во время пожаров и эпидемий

Народные депутаты Украины Сергей Пашинский, Ирина Фриз и Иван Винник зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №2036а-д "Про внесення змін до Законів України "Про розвідувальні органи України" та "Про телекомунікації". Этот документ является доработанной версией законопроекта авторства Арсения Яценюка, против которого уже ранее выступала телеком-общественность, и который в сентябре этого года был отклонен на пленарном заседании Рады.

Документ вновь предполагает ряд изменений в действующем законодательстве, которые коснутся провайдеров телекоммуникаций:

- ЦОВС (Госспецсвязи) переходят полномочия по контролю над управлением телекоммуникационными сетями общего пользования не только во время чрезвычайного положения, а и во время чрезвычайных ситуаций (катастрофы, аварии, пожары, эпидемии и т.д.).

- Операторов телекоммуникаций обязывают за собственный счет устанавливать на своих телекоммуникационных сетях технические средства, необходимые для осуществления уполномоченными органами не только оперативно-розыскных, а и разведывательных мероприятий.

Цитата из законопроекта:

Что показательно, в этой части законопроект остался практически идентичен своей предыдущей версии. Народные депутаты проигнорировали замечания к тексту, которые ранее им присылали представители профильных телеком-ассоциации. Вот, к примеру, какое письмо было направлено Сергею Пашинскому еще в июле Интернет Ассоциацией Украины:

 

Комментируя провал законопроекта в сессионом зале в сентябре Сергей Пашинский отметил, что: "Закони, що мали б посилювати обороноздатність та безпеку держави в умовах військової агресії Російської Федерації, стали жертвою популізму та демагогії, які панують у сесійній залі напередодні місцевих виборів... Перше, закон дозволяв збирати інформацію та здійснювати проведення заходів розвідувальної діяльності, як це, наприклад, дозволено правоохоронним органам в рамках їх компетенції. Друге, ми просили надати право зовнішній розвідці користуватися цими технічними засобами в рамках їх компетенції. Більше ніякої інтриги тут немає".

В телеком-сообществе очень негативно отреагировали на то, что в доработанной версии законопроекта практически ничего не изменилось. В Facebook начала активно распространяться следующая табличка:

Комиссия УСПП по вопросам науки и IT, в свою очередь, направила народным депутатам письмо, в котором призвала отозвать законопроект, отметив, что он не проходил общественное обсуждение, а на сайте Рады не опубликована объяснительная записка к документу, выводы Главного научно-экспертного управления и профильных комитетов.

Читать письмо полностью.

Также на данный момент по этому поводу готовится очередное письмо ИнАУ в Верховную Раду.

Мы поинтересовались у соавтора законопроекта 2036а народного депутата Ирины Фриз, почему она считает, что властям необходимо предоставлять полномочия по полному контролю над телекоммуникационными сетями не только во время чрезвычайного положения, а и во время чрезвычайных ситуаций.

- Необхідність введення змін до чинного законодавства обумовлена викликами та загрозами національній безпеці та обороні, які останнім часом постали перед Україною як державою, оскільки  існуючий порядок сприяння державним органам у  законному проведенні заходів, пов’язаних із втручанням у роботу телекомунікаційних мереж було сформовано за іншої безпекової ситуації і орієнтований він був на застосування, насамперед, правоохоронними органами.
Внесення змін у порядок доступу до телекомунікаційних мереж державними структурами, в компетенцію яких входить забезпечення державної безпеки є звичайною світовою практикою, як відповідь на зміну безпекової ситуації. В цьому контексті можна згадати, наприклад, появу Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001, також відомого як USA PATRIOT Act, що розширив повноваження американських спецслужб та державних органів у діяльності з забезпечення безпеки держави після терактів 9/11.
Поширення дії закону щодо повного контролю над телекомунікаційними мережами не тільки під час надзвичайного стану, а і під час надзвичайних ситуацій обумовлений визначенням поняття надзвичайна ситуація, що міститься у ст.2 Розділу першого Кодексу цивільного захисту України від 2013 року. Отже, згідно з ним, «надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності». Таким чином, надзвичайна ситуація поєднує 7 обставин:
•    катастрофа;
•    аварія (наприклад, створення аварії на АЕС, ГЕС);
•    пожежа (наприклад, підпал хімічного заводу);
•    епідемія (наприклад, застосування бактеріологічної зброї);
•    епізоотія (наприклад, застосування бактеріологічної зброї);
•    епіфітотія (наприклад, застосування бактеріологічної зброї);
•    застосування засобів ураження,
які можуть бути результатом терористичної атаки, військового нападу (агресії), діяльності ДРГ противника тощо. Оскільки здійснення терористичного акту або атаки ДРГ противника може не мати підстав для введення надзвичайного чи воєнного стану але за наслідками має місце надзвичайна ситуація, то остання має бути підставою для тимчасового розширення повноважень розвідувальних органів України.
Таким чином, необхідність включення надзвичайної ситуації в якості підстави для доступу розвідувальних органів до всіх засобів та телекомунікаційних мереж зв`язку, незалежно від форми власності у період в тому числі надзвичайної ситуації є об’єктивною необхідністю, що пов’язана з еволюцією сучасних загроз, розвитком методів ведення гібридної війни, розширенням арсеналу методів здійснення терористичних актів тощо.

Однако юристы и эксперты не разделяют позицию народного депутата.

Владимир Игонин,  адвокат, советник ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры":

- Доопрацьований законопроект 2036а-д, так само як кабмінівський проект 5148, який йому передував, серед іншого, пропонує змінити ст. 29 Закону «Про телекомунікації». Згідно з чинною редакцією цієї статті, управління телекомунікаційними мережами загального користування покладається на уповноважений державний орган – Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язок) – тільки в період надзвичайного стану. Натомість законопроект розширює дію ч. 1 ст. 29 закону (отже й державного управління мережами) також на період надзвичайних ситуацій та воєнного стану.

У цьому контексті слід зазначити, що Головне науково-експертне управлення у своєму висновку щодо першого законопроекту 5148, який пропонував аналогічні зміни, вже вказувало на те, що згідно зі ст. 41 і 64 Конституції, право власності (у даному випадку відповідних операторів-власників мереж) може бути обмежене тільки в умовах воєнного чи надзвичайного стану, але не надзвичайної ситуації. Саме ж поняття надзвичайної ситуації визначено у Кодексі цивільного захисту України (ст. 2), як «обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності».

Иван Петухов, вице-президент Комиссии УСПП по вопросам науки и IT:

- В доработанном законопроекте №2036а-д на самом деле ничего принципиально не поменялось. Первый и самый главный подвох: пункт о чрезвычайной ситуации. Ведь что такое чрезвычайная ситуация? Под это понятие подпадает крупный пожар, наводнение и даже масштабный мордобой.  А второй подвох: из прописанного в данном законопроекте  о разведдеятельности, напрашивается вывод, что разведдеятельность "техническими средствами" может осуществляться внутри собственной страны?! Иначе как читать изменения в статью 29 Закона Украины про телекоммуникации! То есть получается, что у нас или страна - враг, или власть?  Это нонсенс и несовместимые вещи! Такие положения противоречат и Конституции Украины, и здравому смыслу. Ни в одной стране разведка внутри страны не работает, а  чрезвычайная ситуация не является достаточным условием для введения госконтроля над всеми  телекоммуникациями. Иначе получается, что в Украине собрались вводить тоталитарный режим, а власть воевать с собственным народом!  
Контроль над телекоммуникациями  по решению Кабинета  Министров - это ограничение конституционных прав и свобод граждан Украины. Это все равно что позволить полицейскому на свое усмотрение застрелить человека без суда и следствия. О какой Европе мы говорим с такими законопроектами? О Северной Корее или Китае, в лучшем случае.

Что ж, остается только надеяться, что депутаты внемлют голосу разума и направят свои усилия в сторону контрразведки, а не контроля над собственными гражданами.